Skip to content Skip to footer

Bursagaz Toplumsal Bilinç Yaratmak İçin Çalışıyor

Şehirlerde Doğalgaz

Bursagaz Toplumsal Bilinç Yaratmak İçin Çalışıyor

Ülkemiz enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasının yolu, sektörde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ile resmi kurum ve kuruluşların karşılıklı kazan-kazan ilkesine dayanan işbirliğinden geçmektedir.
 
Bursagaz Genel Müdürü Hasan Erbil Doyuran ile gerçekleştirdiğimiz ve ilk bölümünü geçen sayımızda yayınladığımız röportajın ikinci bölümünü bu sayımızda okuyucularımızla paylaşıyoruz.
 
Faaliyetleriniz sırasında karşılaştığınız sorunlar ve bunların çözümüne yönelik çalışmalarınızı ve varsa çözülememiş sorunlar için çözüm önerilerinizi anlatır mısınız?
 
Halkımızın sürekli ve güvenli doğalgaz kullanımını sağlama görevini 7/24 sürdüren acil ekiplerimizin ihbarlarda karşılaştıkları arızi problemlerin giderilmesinde tecrübeli uzmanlarımızın tedarikçilerimiz ile beraber yürüttükleri ARGE faaliyetleri ile doğalgaz sektörü için daha güvenli ürünlerin yapılmasına katkı sağlanmaktadır. Özellikle regülatör ve flex konusunda ciddi çalışmalar yapılmıştır.
 
Yine halkımızın güvenliği için deprem kuşağında yer alan bölgemizin zemin analizleri yaptırılmıştır.Çıkan sonuca göre Bursa genelinde belirli noktalara Akıllı vanalar ( Actuatörlü vana) yerleştirilmiştir.Bir deprem durumunda sistem kendini kapatarak güvenliği sağlamaktadır.

Faaliyetlerimiz sırasında pek çok sorunla karşılaşıyoruz. Örneğin sayaçlara dışarıdan yapılan müdahaleler sonucunda doğru okumanın yapılması zorlaşıyor. Bu durumda oluşturmuş olduğumuz saha ekipleri durum kodlarını inceleyerek yerleri tespit ediyor. Gerekli gördüğümüz hallerde ise sayacı sökerek cezai işlem uyguluyoruz. Bir diğer sorun da usulsüz  kullanımların oluşması olarak karşımıza çıkıyor. Bu durumda müşterilerimizin sözleşme yapmadan gaz kullanımına geçmelerini önlemek amacıyla özel tasarlanmış bir aparat ile sayaçlarına kilit takıyoruz ve abonelik formunun üzerine bilgi kaşesi basıyoruz. Gaz faturalarının yetkisiz tahsilat veznelerinden yatırılması ise diğer bir sorun. Yetkisiz veznelerden faturasını yatıran abonelerimizi bilgilendirme amaçlı olarak fatura arkasına yetkili olan bankaları ve Bursagaz Tahsilat Noktaları’nın adını yazdık. Bunun yanında basın duyuruları ve web sitesi yoluyla da Bursagaz veznelerinin adreslerini duyurarak yetkisiz noktalara ödeme yapılmaması konusunda müşterilerimizi uyardık.

Genel olarak yatırımlarımız esnasında karşılaştığımız sorunları şu şekilde ifade edebiliriz. Lisans yükümlülüğümüz dağıtım hatlarının imarlı alanlara yapılmasını zorunlu kılıyor. Ancak imar çalışmaları olmayan bölgelerden ve SİT alanlarından da talepler geliyor. EPDK mevzuatları çerçevesinde lisans yükümlülüğü içinde kalmamız gerektiğinden dolayı, imar olmayan yerleşim birimlerine gaz sağlayabilmemiz için, imar planlarının ilgili yerel yönetimler tarafından biran önce hazırlanıp onaylatılması ve imar planlarının uygulanması en hızlı çözüm olacaktır.  Bunun yanında kış aylarında kazı ruhsat yasağının olması nedeniyle bu aylarda başvuran müşterilere bağlantı yapamıyoruz. Bu sorunu ortadan kaldırmak ve müşteri mağduriyetini minimuma indirebilmek adına yönetmeliklerde, kış aylarında abone olan müşteriler için kazı ruhsat yasağının bitiminden sonraki 90 gün içinde bağlantı yapılabilmesi değişikliği yapılabilir. Bölge regülatörü, vana odası gibi yer altı ve yer üstü tesislerimizi imarlı alanlar içinde kamu alanlarına yerleştirme esnasında zorluklarla karşılaşıyoruz. Bana göre bunu aşabilmek için belediyelerin % 10 paylarına ait yükümlülükte bu tip sorunları çözmek için belediyeler zorunlu tutulmalıdır.
 
Şehrinizdeki doğalgazın daha yaygın ve güvenli kullanımını sağlamak amacı doğrultusunda, sektörde hizmet vermekte olan üretici, ithalatçı, tesisat malzemesi satan ve/veya tesisat yapan şirketlerin yetkililerinden istekleriniz var mı?
 
Doğalgaz sektörü olarak bizi en çok üzen olayların başında gelen özellikle kışın yaşanan baca gazı zehirlenmelerinin önüne geçme adına her türlü baca imalatçısından daha hassas çalışmalarını istiyoruz özellikle beton bacalarda baca içerisinde kalan bir tuğla veya harç parçasının nelere mal olabileceği konusunda bilinçlendirilmesi gerekmektedir.
 
Üretici ve/veya ithalatçı firmaların standartlara uygun malzeme üretmesi ve tedarik etmesi oldukça önemlidir. Doğalgaz kullanımını daha yaygın ve güvenli kullanımını sağlamak için sektörde hizmet veren üretici şirketlerin müşteriyi teşvik edici ve özendirici kampanyalar düzenlemesi, bu kriz ortamında ekonomiklik üzerine vurgu yapılması faydalı olacaktır. Tesisat yapan yetkili firmalardan ise yaklaşık 17 yıldan beri doğalgaz kullanan bir şehir olarak gerek cihazların yenilenmesi, gerekse tesisatların yenilenmesi anlamında oluşacak pazara yönelik çalışmalar yapmalarını bekliyoruz.    
 
Doğalgazın güvenli kullanımı konusunda Bursagaz olarak, gerek dağıttığımız broşürler, gerekse WEB sitemizden yayınlar yolu ile toplumsal bilincin artmasını sağlamaya çalışıyoruz. Bu konudaki yaklaşımlarımızın etkinliği her yıl yapılan Müşteri Memnuniyeti ve Toplumsal Fayda anketleri ile ölçülüyor, iyileşmeye açık alanlar için eylem planları hazırlanarak yürürlülüğe konuluyor. Ayrıca konu ile ilgili sektörde hizmet veren kuruluşlardan beklentilerimizi sistematik olarak (şartnameler, toplantılar, beklenti anketleri vb araçlarla) kendilerine iletiyoruz.
 
Sektörde faaliyette olan sivil toplum kuruluşları ile resmi kurum ve kuruluşlardan beklentilerinizi açıklar mısınız?

Sivil toplum kuruluşları ile resmi kurum ve kuruluşlarla iletişimimizi mükemmellik modelleri kapsamında sistematik olarak gerçekleştiriyoruz.Ülkemiz enerji kaynaklarının tamamına yakınını ithal ediyor. Bu kaynakları etkin ve verimli kullanmak aynı zamanda ülke ekonomisine katkıyı da beraberinde getirecektir. Bunun sağlanmasının yolu sektörde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ile resmi kurum ve kuruluşların karşılıklı kazan-kazan ilkesine dayanan işbirliğinden geçmektedir. Bu konuda şirketimizde gerekli çalışmayı göstermekte ve bu amaca uygun davranışlar geliştirmektedir. 

Bursagaz olarak Sivil Toplum Kuruluşları’ndan tüketicilerin doğru bilgilendirilmesi, hava kalitesinin iyileştirilmesine katkı amaçlı olarak işbirliğinin yapılması, kampanyalara destek vererek il bünyesinde iş fırsatlarının oluşturulması ve katma değer yaratılmasının sağlanması, doğalgazın diğer alternatif yakıtlara göre ekonomikliğinin vurgulanması konusunda destek sağlanması, tüketiciyi destekleyen kuruluşların özellikle yetkisiz doğalgaz  tahsilat noktaları konusunda bizim de gerçekleştirdiğimiz gibi vatandaşları uyarmasını bekliyoruz.  

Resmi Kurumlara yönelik beklentilerimizi ise şöyle özetlemek mümkündür:
Kömür yardımlarının doğalgaz yardımına çevrilerek hava kalitesinin iyileştirilmesine katkıda bulunulması, il çevre tarafından hava kalitesini düşüren yakıtların kullanımına yönelik yaptırım uygulamalarının düzenlenmesi, doğalgazın yaygınlaştırılması açısından düzenlenen kampanya vb. faaliyetlere destek verilmesi, TÜİK´in yeni düzenlemesinden kaynaklı sorunların çözülmesi ( İkametgah alamama vs.) 

Bunun dışında medyada tüketicilerin algısını değiştirecek yanıltıcı haberlerin yayımlanması hususunda ilgili mecraların duyarlı olmaları önemlidir. Doğalgazın halen en ekonomik yakıt olma özelliğini taşımasına karşın gerekli basın / yayın ortamlarında verilen bilgilerin tüketicileri yanlış yönlendirmemesi konusuna dikkat edilmelidir.

Dağıtım bölgenizde yerel halk ve yerel yönetimlerle ilgili ne gibi sıkıntılarla karşılaşıyorsunuz? Sizce bunların çözümü için ne gibi adımlar atılmalı?
 
Özellikle çevreden sorumlu kurum ve kuruluşların, şehrimizi,ülkemizi ve dünyamızı etkileyen karbon salınımı ve sera gazı birikimine yönelik duyarsız işletmelerin takipçisi olma konusunda hassasiyetlerimizi vurgulamak isteriz.sanayide kullanılan kömürün baca gazı emisyonu açısından filtre edildiğini düşünsek bile bir çok küçük sanayide arıtmanın olmadığını düşündüğümüzde filtrasyon’da açığa çıkan atık suyun derelere verildiğini görmekteyiz.

Yerel halk ve yerel yönetimlerle ilgili karşılaşılan sıkıntılar, karşılıklı işbirlikleri ve toplumsal iletişim süreci kanalları kullanılarak çözümlenmektedir. Ancak özel dağıtım şirketlerinin kamu hizmeti yapmasına karşılık, belediye ortaklığının getireceği avantajları daha fazla yönetmeliklerde yer alması sağlanmalı. EPDK mevzuatının halk tarafından bilinmemesi, özellikle tesisat kontrolün ardından sözleşme yapılmadan gaz kullanımına geçilmesi ile usulsüzlük durumunun artması, sayaçlara yapılan müdahaleler, yetkisiz tahsilat noktalarına yatırılan doğalgaz faturaları, başka bir müşteri üzerinden doğalgaz kullanım sözleşmesinin devam ettirilmesi ve sonraki ev sahibi veya kiracıların mağdur olması yerel halk kaynaklı sıkıntıların başında yer alıyor. Bunun yanında elbette yerel yönetimden kaynaklanan sıkıntılarımızda oluyor. Numaratajdan kaynaklı sorunlar ( sokak isimlerinin ve numaraların sık sık değiştirilmesi vs.) bu sorunların en başında yer alıyor. Numaralandırma çalışmalarında Dağıtım firmalarının sağlıklı ve zamanında bilgilendirilmeleri, gaz dağıtım firmaları TÜİK´in sistemine girip, rahatlıkla bilgi edinebilmeleri yerel halk ve yönetimden kaynaklı sıkıntılara çözüm olabilir kanaatindeyim.  
 
Ruhsatsız yapılaşmaların belediyelerin bilgisi dışında olmasından dolayı bazı bölgelerde hattımızın üzerinde yapılaşmalarla karşılaşılmaktadır.Bu gibi konularda tüm tarafların mağduriyetinin önlenmesi adına Belediyelerimizin kaçak yapılaşma konusunda denetimlerini sıklaştırması özellikle ana hatlarımızın bulunduğu mahallerde problemlerin yaşanmaması adına önemlidir.

Dosider gelişmelerinden haberdar olmak için abone olun!