Skip to content Skip to footer

Derneğimizin 14. Olağan Genel Kurul Toplantısı, 30 Mart 2021 tarihinde, Elite World Asia Otel’de üyelerimizin katılımıyla gerçekleştirildi.

Doğal Gaz Cihazları Sanayicileri ve İş Adamları Derneği’nin, 14. Olağan Genel Kurul Toplantısı, 30 Mart 2021 tarihinde, Elite World Asia Otel’de üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

DOSİDER’in 14. Olağan Genel Kurul Toplantısının açılışında konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan; “Dünyanın tamamının menfi olarak etkilendiği ve eski normallerimizin ne olduğunu bile unutmaya başladığımız bu dönem, kimimizin bizatihi rahatsızlığa kapıldığı, kimimizin maalesef en sevdiklerini kaybettiği ama her hâlükârda hepimizin tüm alışkanlıklarını değiştirmek zorunda kaldığı bir dönem oldu.” dedi.

Vardan, sözlerine şöyle devam etti: “Ancak, hayat böyle değişmiş ve bu pandemi sürecinde birçok firma işyerlerini kapatıp, durağan bir döneme girmiş olmasına rağmen, bizim sektörümüzdeki firmalarımız, hemen hiç durmadı. Değişen çalışma şartları dahilinde, hepimiz bütün gerekli tedbirleri alarak, kesintisiz hizmet vermeye devam ettik. Gerek fabrikalarda gerek evlerde gerekse de ticari alanlarda doğal gazla çalışan cihazların bulunduğu hemen her yerde bu cihazların çalışmasının devamını sağlamak durumundaydık. Özellikle insanların evlere kapanmak zorunda kaldığı dönemlerde firmalarımızın çalışanları bazen korkarak, bazen de muhataplarının endişeleri dahilinde hizmetlerini sürdürmek zorunda kaldılar. Bütün bu hizmetleri yaparken, maskeler, siperlikler, eldivenler, tulumlar ve dezenfektasyonlar vazgeçilmez aksesuarlarımız oldu.

Sonuçta, öyle ya da böyle, bu süreci bugüne, sağlıklı bir şekilde getirdiğimize inanıyorum.

Hatta dönemsel olarak yapmakta olduğumuz envanter çalışmalarını incelediğimizde, bir önceki seneye göre sektör genelinde firmalarımızın hem satışlarında hem de servis hizmetlerinde artışlar gerçekleştiğine de memnuniyetle şahit olduk.”

Bu süreçte Yönetim Kurulu toplantılarının hiç ihmal edilmediğini belirten Ömer Cihad Vardan; “Sanal ortamda da olsa, hepsini zamanına uygun olarak gerçekleştirerek, güncel konuları ve bilhassa pandemi sürecinde karşılaştığımız sorunları istişare ettik. Yurt dışındaki gelişmeleri de takip ederek gerekli kararları aldık. Sektörümüzün gündemindeki konuları, ilgili Bakanlıklar ve birimlerine götürdük. Sorunları onlarla birlikte çözmeye çalıştık.” dedi.

Bu dönemde yine GAZBİR ve GAZMER ile yoğun temaslarının olduğunu söyleyen Vardan; Ayrıca ilişkide oldukları tüm sektör kurumlarıyla da çalışmalarını devam ettirdiklerini, TOBB İklimlendirme Meclisi, İSO, İSİB, İSKAV, İSKİD, İMSAD gibi sektörün değerli kuruluşlarının gerçekleştirdikleri toplantılara ve etkinliklere iştirak edilerek, DOSİDER görüşlerinin paylaşıldığını söyledi.

Divan heyetinin seçiminin ardından, geçmiş dönem yönetim ve denetim kurullarının faaliyet raporları görüşülerek ibra edildi. Mali tablolar ve tahmini bütçe önerilerinin görüşülmesi ve kabul edilmesi sonrası yeni dönem için seçilen Yönetim Kurulu aşağıdaki şekilde oluştu;

• Ömer Cihad VARDAN, ÇUKUROVA ISI

• Dr. Celalettin ÇELİK, VİESSMANN

• Ekrem ERKUT, ECA

• R. Rezzan ÖZSARFATİ, DENKO

• K. Ayhan EREN, ERENSAN

• Ali Ender ÇOLAK, BAYMAK

• Alper AVDEL, VAİLLANT

• Ali AKTAŞ, BOSCH

• Zeki ÖZEN, DAIKIN

• Koray FEDAR, ALARKO- CARRİER

Olağan Genel Kurul Toplantısından sonra gerçekleştirilen ilk Yönetim Kurulu Toplantısında yapılan görev dağılımı sonucunda yeni dönemde Ömer Cihad Vardan Yönetim Kurulu Başkanı, Dr. Celalettin Çelik Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Rezzan Özsarfati de Sayman Üye olarak seçildiler.

Genel Kurul Basın bültenine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

  • DOSİDER Genel Kurul Basın Bülteni (Adobe PDF Belgesi)
  • Dosider gelişmelerinden haberdar olmak için abone olun!