Skip to content Skip to footer

Doğalgaz Sektörü, INGAS 2013’te Bir Araya Geldi

Türkiye’nin en büyük ve Avrupa’nın önde gelen doğalgaz dağıtım şirketlerinden biri olan İGDAŞ, bu yıl 5.’sini düzenlediği Uluslararası Doğalgaz Sempozyumu’nun (INGAS) açılışını 29 Mayıs Çarşamba günü İstanbul’da The Grand Tarabya Oteli’nde gerçekleştirdi. Doğalgaz sektöründe 26. yılını geride bırakan, sektörün en deneyimli ve lider kuruluşu İGDAŞ’ın düzenlediği etkinlik dünyanın 10 ülkesinden doğalgaz sektörü temsilcilerini bir araya getirdi.

İstanbul’da 5 milyon aboneye doğalgazı ulaştıran İGDAŞ’ın 2005 yılından bu yana düzenlendiği Uluslararası Doğalgaz Sempozyumu (INGAS) bu yıl beşinci kez İstanbul The Grand Tarabya Oteli’nde gerçekleştirildi. 500 kişinin katıldığı INGAS’ta ilk gün 6 oturum gerçekleştirildi. Oturum başlıkları; ‘Dünyada Enerji Politikaları ve Doğalgazın Yeri’, ‘Sürdürülebilir Enerji ve Doğalgaz’, ‘Doğalgaz Jeopolitiği ve Arz Güvenliği’, ‘Doğalgazın Güvenli ve Verimli Kullanımı’, ‘Doğalgaz Sektöründe Yeni Teknolojiler, ‘Ar-Ge ve İnovasyon’ oldu.

Açılışını T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Murat Mercan’ın yaptığı INGAS 2013 organizasyonunda, İGDAŞ Genel Müdürü Bilal Aslan, DOSİDER Başkanı Ömer Cihad Vardan, GAZBİR Başkanı Yaşar Arslan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Altıntaş, Malatya Milletvekili, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mahmut Mücahit Fındıklı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Kurul Üyesi Fatih Dönmez konuşma yaptı.

Dünya genelinde doğalgaz sektörünün en geniş katılımlı organizasyonlarından biri olan INGAS’ta bu yıl ABD, Almanya, İtalya, Fransa, Finlandiya, Hollanda, İngiltere, İran, Kanada Makedonya ve Türkiye’den toplam 60 bildiri sunuldu. İGDAŞ’ın uluslararası arenada da Türkiye’yi temsil ettiği INGAS’ın ilki 2005 yılında, ikincisi 2007 yılında, üçüncüsü ise 2009 yılında İstanbul’da düzenlendi. 2010 yılında organizasyonu yurtdışına taşıyan İGDAŞ, Uluslararası Doğalgaz Sempozyumu’nu INGAS THE BALKANS adıyla Üsküp’te gerçekleştirdi.

Bu yıl UGETAM, DOSİDER, AKSA ENERJİ, ENERGAZ, KALE KALIP, İNNOVA, ENOCTA ve NOVEL firmalarının sponsorluğunda gerçekleşen sempozyumu destekleyen kuruluşlar ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, EPDK, BOTAŞ, GAZBİR, MYK, İSO , EED ve İstanbul Enerji oldu.

INGAS 2013 Açılış Konuşmaları

Açılış konuşmasında konuşan İGDAŞ Genel Müdürü Bilal Aslan, 1990’lı yıllardan bugüne İstanbul’un havasında yaşanan dönüşüm ve hava kirliliği ile mücadelede doğalgazın ne kadar önemli olduğunu kanıtladığını ifade ederek şunları söyledi: “Biz bugün İstanbul’un havasıyla gurur duyuyoruz. Çünkü çok büyük bir çabanın ve emeğin sonucu kentimiz tertemiz bir havaya kavuştu. 5 milyonu aşkın abonemizin doğalgazı tercih etmesi ve sahiplenmesi şehrimizin adeta kurtuluşu oldu. İstanbul bugün dünyanın en temiz metropolleri arasında ilk sıralarda yer alıyor. Yaşadığımız yerin havasının temiz ya da kirli olması sadece bulunduğumuz yeri ve ülkeyi değil tüm dünyayı etkiliyor. Gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakmak hepimizin asli görevi olmalı diye düşünüyorum”.

Dünyada tüketilen enerji kaynakları içinde payı her geçen gün artan doğalgazın kullanım oranının, artan nüfus ve yaşam kalitesinin artmasına bağlı olarak Türkiye’de de yükseldiğini belirten Aslan: “1988’de doğalgaz ile tanışan ülkemiz yürütülen doğru politikalar ve doğru dağıtım uygulamaları ile bugün doğalgazı benimsedi. Biz de sektörün öncülerinden biri olarak doğalgaz sektörünün gelişimi için tüm bilgi birikimimizi ve tecrübemizi hem ulusal hem de uluslararası arenada paylaşıma açtık. İşte INGAS da bu çabamızın bir ürünü olarak hayata geçti. Bu organizasyonla Türkiye için stratejik önem arz eden doğalgaz sektörünün ulusal ve uluslararası piyasalardaki gelişimine bir nebze olsun ışık tutabilirsek ne mutlu bize ” dedi.

Doğalgaz dağıtım sektörünün son derece duyarlı olduğu ve önemli olan birkaç hususun altını çizmek istediğini söyleyen Aslan şunları belirtti: “Güvenli ve verimli bir işletmecilik için, iletim ve dağıtım şebekelerinin varlık yönetimi standardı kapsamında optimum şekilde yönetilmesi büyük önem arz ediyor. Kamu hizmeti sunan ve kesintisiz hizmet vermek mecburiyetinde olan şirketlerimizin kurumsal risk yönetimini sistematik bir şekilde izlemeleri, risklere duyarlı olmak bakımından bir gerekliliktir. Serbest piyasa kurallarının gün geçtikçe hakim olduğu sektörümüzde sevkiyat kontrol ve gaz ticaret merkezleri önemli bir ihtiyaç haline gelmiştir. kamu hizmeti gören şirketlerimizin halka açık şirketlerde olduğu gibi kurumsal yönetim ilkelerini benimseyip uygulamaları sosyal sorumluluğun bir gereğidir. Ayrıca şirketlerimizin doğru bir varlık yönetimi yapabilmeleri ve paydaş memnuniyetini sağlayabilmeleri için toplam kaliteyi benimseyip kurumsal yönetim modellerini olgunlaştırmaları son derce önem arzetmektedir”.

DOSİDER Başkanı Ömer Cihad Vardan ise konuşmasında, bugün doğalgaz sektöründe kullanılan birçok ekipmanın yaklaşık yüzde 80’inin ülkemizde üretildiğini belirtti ve sözlerine şöyle devam etti: “Bu üretimin hem yerli firmalar tarafından yapıldığına şahit olurken hem de yabancı firmaların Türkiye’deki üretim tesislerinin üretime başlaması ile beraber büyük bir mutluluk duyuyoruz. Yerli ve yabancı firmalar, Türkiye’nin sadece iç ihtiyaçlarını karşılamak olarak değil; buradan ihracat yaparak da ülkemize katkı sağlamaktadırlar. Buradaki tüm amacımız güçlü şirketler oluşturmak, kaliteli hizmet vermek ve rekabeti de olabildiğince etik kuralları çerçevesinde yapmak. En önemli ilkemiz, insan hayatı açısından önemli bir alan olarak gördüğümüz doğalgaz sektöründe, kaliteden asla ödün vermemektir. Bundan sonra da tüm çalışanlarımızla yine ülkemize hizmet etmeye gayret edeceğiz”.

Doğalgaz cihazlarının ülkemizde 2 milyar Dolar’lık bir hacim oluşturduğunu söyleyen Vardan, Türkiye’nin bu alanda bir üretim üssü haline geldiğini dile getirdi. Doğalgazın ilk kullanılmaya başlandığı yıllarda farklı şartnameler ile iş yapıldığına da değinen Vardan: “Kimi şartnameler kaynaklı tesisata müsaade ederdi, kimisi etmezdi. Bunun gibi farklı şartnameler vardı. Zamanla bunların belirli bir seviyeye geldiğini görüyoruz ama hala ortak bir iç tesisat şartnamesini oluşturamadık. Ortak bir şartnameyi bitirme ihtiyacımızı buradan ifade etmek istiyorum. Hem iç tesisat konusunda hem de endüstriyel uygulamada, Türkiye’nin neresine gidersek gidelim aynı dilden konuşmamız gerekiyor. Bu konuda da saygıdeğer yetkililerimizden bu şartnamenin tamamlanmasının hızlandırılması ihtiyacını iletmek istiyorum” dedi.

Doğalgazın bazı bölgelerde ilerleyememiş olduğunun da altını çizen Vardan, satın alma gücü düşük olan bu bölgeler için teşvik çalışmaları konusunda fikirlerinin olduğunu belirtti. Vardan, “Bizler DOSİDER’in içinde Teknik Komitemiz, Pazarlama Komitemiz ve Ankara Komitemiz ile beraber sektöre hizmet etmeye gayret ediyoruz ve bu sektörümüzün önüne gelen sorunlar ile alakalı hizmetler, fikirler üretmekteyiz. Bu yıl, bizim 20. yılımız ve bu nedenle bazı etkinlikler planlamayı düşünüyoruz. Önümüzdeki günlerde hayata geçireceğimiz projeleri sizler ile paylaşmayı arzu ediyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.

GAZBİR Başkanı Yaşar Aslan yaptığı açılış konuşmasında, ülkemizin yürüttüğü ekonomik ve sosyal programlarla; uluslararası platformlarda ana aktörlerden biri haline geldiğine vurgu yaparak programlarımızın daha uzun vadeli olarak belirlenmesinin önemli olduğuna dikkat çekti. Türkiye doğalgaz pazarının, sadece 25 yıllık bir geçmişi olmasına rağmen; hızlı bir gelişim sürecine sahip olduğunu söyleyen Aslan, Türkiye doğalgaz piyasasının oluşturmuş olduğu 20 milyar Dolar’lık ekonomik büyüklükle, Avrupa’nın 6. büyük doğalgaz pazarı konumuna geldiğini de vurguladı.

Türkiye’nin bir değişim, dönüşüm ve önemli bir büyüme içinde olduğunu ve bu değişimlere paralel olarak yaşanan bazı sorunların da var olabileceğini dile getiren Aslan şunları ifade etti: “Ancak sektör tarafı ve oyuncularında bu sorunları giderecek irade mevcuttur. Asya pazarında da doğalgazın yaygınlaşması ile birlikte; önümüzdeki 20 yıl içinde, doğalgazın tüm enerji kaynakları arasındaki kullanım oranının yüzde 35 civarında olacağı ön görülmekte. Ülkemizin 2023 vizyonu kapsamında, doğalgaz dağıtım sektörü olarak geleceğe ilişkin hedefimiz; en ileri teknolojilerin insan odaklı kullanıldığı ve çevrenin korunduğu; hizmetten ve kaliteden ödün vermeksizin, ayakları üzerinde durabilen sürdürülebilir bir piyasa oluşumunun sağlanmasıdır. Teknoloji konusunun üzerinde önemle ve hassasiyetle durmak gerekiyor. Dağıtım sektörü, özellikle teknolojik yatırımlar konusunda desteklenmelidir. Akıllı şebeke sistemlerinin ömrü genelde 10 yıldır. Gerekli yenileştirmeleri zamanında yapmadığınızda da hızla hantallaşırlar ve kaliteden taviz vermenize yol açar. Tabi ki bu hedefin sadece sektör oyuncuları ile gerçekleştirilmesi tek başına mümkün olamayacaktır. Bu noktada; düzenleme ve denetleme tarafları ile sektörün uyum ve eşgüdüm içinde çalışması temel bir gerekliliktir. Kamu denetiminde, olabildiğince serbestleşmiş bir piyasa oluşumu temel bir unsur olmakla beraber, düzenlemeler sektör ihtiyaç ve talebine paralel olarak yapılmalı ve hizmet kalitesini sınırlandırmamalıdır. Denetlemeler ise; önleyici nitelikte olmalı ve iyileştirilebilir alanlar oluşmasına katkı sağlamalıdır”. Doğalgaz sektörü olarak, önlerindeki süreçte; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığıyla ve EPDK stratejik planları paralelinde kendi stratejik planlarını oluşturacaklarını bildiren Aslan, bu süreçteki ana stratejilerinin elde edebilecekleri makul kazanımlarla, doğalgaz hizmeti sundukları tüketicilere, sektöre ve ülkemize büyük kazançlar sağlamak olacağını belirtti.

Aslan son olarak, “İç tesisat yaptırma sorumluluğu tüketici kapsamındadır ve İç tesisatı, sertifikalı firmalar yapmaktadır. Bunlar, piyasanın temel unsurları. Ancak, Avrupa’da bazı ülkelerde uygulandığı gibi, ülkemizde de dağıtım şirketlerine iç tesisat yaptırmaya aracılık etme imkânı sunulmalıdır” dedi.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Ali Altıntaş da konuşmasında İGDAŞ’ın öncü bir kuruluş olduğunu vurgulayarak, “İGDAŞ hem İstanbul’un doğalgaz ihtiyacına cevap veriyor hem de ülkemizdeki doğalgaz sektörünün gelişimine katkı sağlıyor. İGDAŞ’la doğalgazı İstanbul’un en ücra köşelerine kadar götürdük. Ulusal ve uluslararası sayısız ödüle layık görülmesi İGDAŞ’ın yetkinliğini ve hizmet kalitesinin gösteriyor” dedi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Kurul Üyesi Fatih Dönmez ise şöyle konuştu: “İGDAŞ’ın eski bir mensubu ve mezunu olarak burada bulunmaktan dolayı mutluyum. İGDAŞ, bizim için okul oldu. Hayat boyu eğitimi, kişisel gelişimi, müşteriye, çalışana ve çevreye saygıyı en önemlisi dünya çapında bir marka nasıl yaratılır onu öğretti. İGDAŞ, bize paylaşmayı ve yardımlaşmayı öğretti. İGDAŞ, bize bir kente nasıl değer katılır onu öğretti. En önemlisi gökyüzüyle nasıl arkadaş olunur, onu öğretti. İyi ki varsın İGDAŞ”.

Malatya Milletvekilli, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mücahit Fındıklı açılış konuşmasında İGDAŞ’ı bir doğalgaz üniversitesi, teknik ve tatbikat üniversitesi olarak nitelendirerek, İGDAŞ’ın 1986 yılından bu yana sektöre itibar kazandırdığına vurgu yaptı. Fındıklı: “Elektrik üretimi ile ilgili kısmı bir yana bırakırsak doğalgaz dağıtımında 1990’lı yıllardan beri hem hizmet hem sektör katkısı açısından önemli bir birikimimiz var. Bunda İstanbul gibi büyük bir şehrin doğalgaz dağıtımını yapan şirketin payı çok büyüktür. İGDAŞ bilgi birikimi, tüketici ilişkisi ve hizmet kalitesi ile sektöre büyük katkılar sağlıyor” dedi.

Bu sektörde, yüksek kalite ve standardın tarifelere de doğru yansıması gerektiğine inandığını belirten Fındıklı, “Bugün ülkemizde 72 ilde doğalgaz kullanılıyor. Bundan sonraki süreçte doğalgaz dağıtım şirketleri müşteri memnuniyetine yönelecek. Arz güvenliği konusunda önemli bir dönemden geçiyoruz. Doğalgaz piyasası kanununun hazırlanması bu aşamada önemlidir. Elektrik üretiminde doğalgaza bağımlılığın azaltılması konusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu önemli organizasyon için İGDAŞ’a ve genel müdürüne teşekkür ediyoruz” dedi.

Fındıklı, kalitenin bir bedeli olduğunun ve verilecek tarifelerin kaliteyle doğru orantılı olduğunu ifade ederek sözlerini şöyle tamamladı: “Doğalgaz piyasası kanununun değişikliği gündemde. 2001’den beri serbestleşme yaşandı. Bundan sonra dağıtım altyapısının güçlendirilmesi, müşteri memnuniyeti ve rekabetçi bir piyasa inşa etmeye çalışacağız. Sektördeki engellerin kaldırılması gerekiyor”.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Hasan Murat Mercan açılış konuşmasında, İGDAŞ’ın BOTAŞ ile birlikte ülkemizde doğalgaz sektörünün iki okulundan biri olduğunu belirterek şunları söyledi: “Geçtiğimiz aylarda bakanlık olarak ‘İGDAŞ’ın deneyiminden nasıl faydalanırız?’ dedik ve İGDAŞ yönetimini bakanlığımıza davet ettik. Müşteri memnuniyeti, uluslararası standartları, inceledik ve en iyi doğalgaz dağıtım şirketi olduğunu gördük. Hem doğalgaz hem elektrik dağıtımı bir yönüyle ticaret olsa da bir yönüyle de kamu hizmetidir. Bu nedenle doğalgaz dağıtım şirketleri özel bir standart ve kalite anlayışıyla çalışmak zorundadır. Bugün sektör olarak öğrenmemiz gereken üç husus var; dağıtım şirketleri mutlaka uluslararası standartlara ulaşıp bu standartları oluşturmak zorundalar. Bu nedenle hem kalite hem güvenlik standartlarını yükseltmemiz lazım. Bilişim ve SCADA sistemi hakkında dağıtım şirketleri İGDAŞ’tan çok şey öğrenecektir. Beklentimiz dağıtım şirketlerinin teknolojik altyapısının güçlü ve Avrupa standartları üzerinde olmasıdır. Üçüncü husus dağıtım şirketleri müşterileriyle ilişkilerini iyi kurmak zorundadır. Eğer iletişim konusunda strateji geliştiremezseniz yarattığı problemlerle anılan bir şirket olursunuz”.

Türkiye’de elektrik üretiminde doğalgazın payını azaltmaya çalıştıklarını ifade eden Mercan doğalgazı ısınma amaçlı kullanmanın devlet politikası olduğunu vurguladı ve nüfusu belli bir rakamın üzerinde olan ilçelere doğalgaz ulaştırmak için Bakanlar Kurulu kararı çıktığını bildirdi.

Türkiye’nin doğalgaz ihtiyacının ağırlıklı olarak Rusya, Azerbaycan, İran’dan ve kısmen de LNG olarak sağlandığını ifade eden Mercan şunları söyledi: “Yeni kaynakların geliştirilmesi konusunda çok aktif bir politika izlemekteyiz. ‘Doğalgaz kaynaklarımızı nasıl arttırırız?’ diye bakanlarımızla yoğun olarak çalışıyoruz. Doğu Akdeniz’deki ve Irak’taki gelişmeleri takip ediyoruz. Önümüzdeki dönemde yeni kaynaklar konusunda bazı çalışmalar yapılacak. Dünyadaki doğalgaz piyasalarında, talepte artış söz konusudur. 2030 yılında dünya genelinde 8,3 milyar nüfus olacak, doğalgazın verimli kullanılması çok önemli. Önümüzdeki dönemde de kaya gazına rağmen talep ile arz arasındaki bugünkü dengenin korunacağını bekleyebiliriz. Bizim gibi kaynağı kıt olan ülkeler için doğalgazı verimli kullanmak çok önemli. İGDAŞ’ın da başını çektiği, doğalgaz kullanımı konusundaki Ar-Ge çalışmalarında verimli kullanım en çok konuştuğumuz konulardan biri olacak” dedi.

Doğalgazda üç piyasanın hakim olduğunu vurgulayan Mercan, bunları şu şekilde sıraladı; “Birincisi ABD’nin kaya gazı, ikincisi Avrupa’nın boru hattı gazı ve üçüncüsü Asya’nın LNG piyasası”. 10–15 yıl sonra küresel bir fiyatın oluşabileceğini ifade eden Mercan, şu yorumlarda bulundu; “Hem doğalgaz hem petrol aramalarında yoğun çalışıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nin hakim olduğu alanlarda, denizlerde doğalgaz ve petrol varsa bunu aramak ve çıkartmak bizim görevimiz. Bu konudaki çalışmalarımız artarak devam etmektedir. Ayrıca uluslararası boru hatları konusunda yoğun çalışmalar içerisindeyiz. TANAP projesi ile 6 bcm Türkiye’de kalmak üzere 16 bcm kapasiteli boru hattını Azerbaycan’dan Türkiye’nin batısına kadar ulaştırma çalışmaları tamamlandı. Doğalgaz piyasası kanununda serbest piyasa ve liberal bir doğalgaz piyasası oluşturmak arzusundayız. Doğalgaz piyasasında yüzde 20’ye varan serbest ticaret söz konusu fakat biz bunu arttırmaktan yanayız. Bu konudaki çalışmalarımızı sektör oyuncularıyla birlikte yapıyoruz. BOTAŞ’ın kontrat devri ile serbestleşmeye gidiyoruz” diye konuştu.

Genel olarak enerji piyasasında 2023 yılına gelinceye kadar yaşanacak büyümenin ikiye katlanacağını belirten Mercan, “Bu süre içinde de enerji sektörü olarak özelleştirmelere hız veriyoruz. Cari açığın en önemli kaynağı enerji ithalatıdır. Cari açığı azaltıcı tedbirleri almak gerekiyor” dedi.

Dosider gelişmelerinden haberdar olmak için abone olun!