Skip to content Skip to footer

DOSİDER 11. Olağan Genel Kurul Toplantısı İlanı

03.02.2015, İstanbul

Sayı:DSD.2015-005

 

Sayın Üyelerimiz,

Derneğimizin 11. Olağan Genel Kurul Toplantısı 28.02.2015 Cumartesi günü, saat 15.00’ da Moda Deniz Kulübü – Moda – Kadıköy / İstanbul adresinde, çoğunluk sağlanamaması durumunda 27 Nisan 2015 Pazartesi günü Saat 15.00’da Moda Deniz Kulübü – Moda – Kadıköy / İstanbul adresinde aşağıda yazılı gündeme göre yapılacaktır.

Teşriflerinizi bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Süleyman BULAK

Genel Sekreter

 

GÜNDEM :

  1-Açılış ve yoklama,

  2-Divan Heyeti Seçimi

  3-Saygı duruşu

  4-Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi, ibrası,

  5-Denetim Kurulu raporunun okunması, görüşülmesi, ibrası,

  6-Gelir – Gider tablosunun görüşülerek kabulü ve Tahmini Bütçenin görüşülerek onaylanması

  7-Yeni Yönetim, Denetim, Onur Kurulu ile Teknik ve Tanıtım / Pazarlama Komitelerinin asil ve yedek üyelerinin seçimi,

  8-Dilek ve temenniler

  9-Kapanış.

Not: Birinci toplantı tarihi olan 28 Şubat 2015 tarihinde çoğunluk sağlanamayacağı düşünüldüğünden, ikinci toplantı tarihi olan 27 Nisan 2015 Pazartesi günü olağan genel kurul toplantısına katılımlarınızı bekliyoruz..

Dosider gelişmelerinden haberdar olmak için abone olun!