Skip to content Skip to footer

DOSİDER ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sanayi Genel Müdürlüğü İşbirliğiyle “Gaz Yakan Cihazlar Teknik Mevzuat Çalıştayı” İstanbul’da gerçekleştirildi.

Doğal Gaz Cihazları Sanayicileri ve İş Adamları Derneği ile Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirilen “Gaz Yakan Cihazlar Teknik Mevzuat Çalıştayı24 Mart 2015 tarihinde İstanbul – Moda Deniz Kulübünde yapıldı. Çalıştaya DOSİDER Üyeleri, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü, Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü ve ilgili diğer Bakanlıkların yetkilileri, TSE, GAZMER, GAZBİR, KBSB, gaz dağıtım şirketlerinin, onaylanmış kuruluşların ve pompa üreticisi şirketlerin temsilcileri katılım sağladılar.

Çalıştay DOSİDER Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad VARDAN’ın açılış konuşması ile başladı. Ömer Cihad VARDAN konuşmasında; AB komisyonu tarafından kabul edilen ve AB Resmi gazetesinde 06.09.2013 tarihinde yayınlanan ErP (Enerji ile İlgili ürünler ) yönetmeliği ile ısıtma cihazları (gazlı, sıvı yakıtlı ve elektrikli) ve su ısıtıcıları ile ilgili sektörümüzü yakından ilgilendiren önemli değişiklikler olacağını söyledi. DOSİDER Yönetim Kurulunca Teknik Komitenin bu konuda görevlendirildiğini ve Teknik Komite bünyesinde kurulan bir alt komisyon ile çalışmaların yürütüldüğünü belirtti. Yeni yönetmeliğin uygulanmasıyla sektörümüz ile alakalı oluşabilecek sorunlar ve bunlara yönelik çözüm önerilerinden oluşan tüm detayların belirlenerek bir rapor halinde Bakanlık yetkililerine sunulduğu ve İlgili Bakanlığın yetkilileri ile birlikte bu konuda GAZTEK toplantılarında sık sık bir araya gelinerek verimli çalışmalar yapıldığını aktardı. Türkiye’de yeni yönetmeliğe geçiş için, gerek üreticilerin yeni ürünlerle ilgili hazırlıklarını tamamlamaları, gerekse diğer tüm etkilenen konularda çalışmaların yapılması için bir geçiş sürecine ihtiyacımız olduğunu belirten VARDAN; “yayınlanan yeni yönetmelikte sektörümüzde verimliliğin arttırılması ve enerji tasarrufu sağlanması kullanıcılarımızda önemli tasarruflar sağlayacağı muhakkaktır. Bu yönetmelikle getirilenin de aslında ülkemize yarar getireceğine inancımız tamdır. Dolayısıyla hepimiz için yararlı olacağını düşündüğümüz bir konuda ortak aklı oluşturabilecek bir istişareyle, bu süreci hem sancısız, hem rahat bir şekilde geçebilmek üzere bu toplantıyı organize etmiş bulunuyoruz” dedi.

Açılış konuşmaları Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü Sektörler Dairesi Başkanı Zühtü BAKIR’ın konuşması ile devam etti. Zühtü BAKIR konuşmasında; iklimlendirme sektöründe sanayimizin önemli bir konuma eriştiğini, özellikle ülkemizde doğal gaz kullanımının yurt sathına yayılması ile birlikte bu alanda ürün geliştiren ve üreten kazan ve kombi sektörümüzün de öneminin arttığından bahsetti. Ülkemiz ile AB arasında 1995 yılında imzalanan bir Gümrük Birliği anlaşmasının mevcut olduğu, aday ülke statüsü ile de yeni bir süreç başladığını, bu gelişmelerin AB Teknik Mevzuatını Türk Teknik Mevzuatı haline getirilmesini gerekli kıldığını, 2000’li yılların başında başlayan bir süreç ile AB Teknik Mevzuatının tamamına yakınının Türk Teknik Mevzuatı haline getirildiğini söyledi. “Gaz Yakan Cihazlar ile ilgili olan “Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliği” AB ile aynı versiyonu ile ülkemizde de yürürlüktedir. ECODESIGN olarak adlandırılan, “Enerji ile ilgili Ürünler Yönetmeliği” kapsamında LOT 1 ,LOT 2 ve LOT 11 yönetmeliklerine ilişkin taslakların hazırlanarak yayımlanması gerekmektedir” dedi. Söz konusu mevzuatın Türkçeleştirildiği ve yayıma hazır hale getirildiği, 2015 yılı sonbaharında AB’de yürürlüğe girecek olan mevzuatın ülkemizde de aynı tarihte mi yoksa bir miktar ileri bir geçiş süreci ile mi yürürlüğe sokulması gerektiği hususunun açıklığa kavuşturulması için bu toplantının çok önemli olduğuna vurgu yaptı.

Açılış konuşmalarının ardından DOSİDER Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dr. Celalettin ÇELİK ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü Sektörler Dairesi Başkanı Zühtü BAKIR’ın moderatörlüğünde çalıştaya devam edilerek sunumlara geçildi.

Mustafa GÜNGÖR – DOSİDER Yönetim Kurulu Üyesi ve Teknik Komite Başkanı tarafından ErP EcoDizayn Yönetmelikleri ve Sektörün Bu Yönetmeliklere Uyumu konulu sunum gerçekleştirilerek, Erp ile ilgili Lotlar, ilgili ürünler, EPP kuralları, paket sistemler, hesaplama yöntemi, enerji etiketi / kimlik belgesi, üretici ve montajcıların sorumlulukları, Erp Lot 1 ve Lot 2’nin Türkiye’de uygulanması, Pazar değişim öngörüsü, sertifikasyon sorunları ve Lot 11 dahili pompa yönetmeliğinin de geçiş tarihinin paralel olarak uzatılmasının gerektiği konularında kapsamlı bir sunum gerçekleştirildi. “Türkiye’de bu yönetmeliklerin Resmi Gazetede yayınlanmasının 2015 yılında olacağını öngörürsek Derneğimizin önermiş olduğu 3 yıllık geçiş süresinin uygulanması ve yönetmeliklerin “Tek kademede” devreye alınması şartları altında AB ülkeleri ile statümüzü eşitlemiş olacağız. AB ülkelerinin ilgili çalışmaları çok uzun süredir yapmakta oldukları, uygulamalarda zorluklar yaşandığı ve kendi aralarında da uzlaşmada zorluklar olduğu düşünüldüğünde, geçiş sonrası 2015-2018 arasında yaşanabilecek sorunların da çözümleri için yapılacak çalışmaları izleme olanağı sağlayacak olması, ülkemizde 2018 yılında yürürlüğe alınması halinde uyum sürecinde bize büyük kolaylıklar sağlayacak, birçok sorunun da çözülmüş olarak yürürlüğe alınmasına olanak yaratacaktır” dedi.

ErP Kapsamında CE ve TSE Sertifikasyon Süreçlerindeki Değişiklikler ile ilgili olarak SZUTEST Genel Müdür Yardımcısı Ali ÖZGENÇ ve TSE Belgelendirme Merkezi Mühendisi Ahmet Mert PEKİN birer sunum yaparak görüşlerini paylaştılar.

Katılımcılar arasında yer alan KBSB Başkanı H. Ahmet İLHAN ve GAZMER Genel Müdürü Mustafa Ali AKMAN da kürsüye gelerek temsil ettikleri kurumların bu sürece yaklaşımlarını ve beklentilerini paylaştılar.

Çalıştayın final bölümünde katılımcılara mikrofon uzatılarak Soru – Cevap, Öneri ve Değerlendirmelerini iletmeleri istendi. Bu bölümde çok sayıda katılımcı sorularını ve değerlendirmelerini paylaştılar.

  • Sayın Mustafa GÜNGÖR’ün sunumunu indirmek için tıklayınız.
  • Sayın Ali ÖZGENÇ’in sunumunu indirmek için tıklayınız.
  • Sayın Ahmer Mert PEKİN’in sunumunu indirmek için tıklayınız.
  • Dosider gelişmelerinden haberdar olmak için abone olun!