Skip to content Skip to footer

DOSİDER WORK SHOP TOPLANTISI

Derneğimizin 2010 yılı faaliyetlerinin belirlenmesi amacıyla düzenlenen Work Shop çalışması, 06 02 2010 Cumartesi günü, Moda Deniz Kulübü’ nde gerçekleştirilmiş olup çalışmaya değerli katılımlarıyla katkıda bulunan Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Komite üyelerimize teşekkürlerimizi sunarız.

 
Moderatörlüğü Prof. Dr. Tanıl KILINÇ tarafından yapılan çalışmada, Derneğimizin 2010 yılı faaliyetleri;
  • Öncelikler,
  • Odaklanılacak konular,
  • Eylem planı,
3 ana bölümde incelenerek belirlenmiş ve belirlenen öncelikli faaliyetlerin ilk ikisi ile ilgili ;
  • Atılacak adımlar,
  • Sorumlu kişi,
  • Çalışma nasıl yapılacak,
  • Çalışma tamamlanma tarihi,
başlıkları detaylandırılmıştır. Belirlenen diğer 4 madde ile ilgili detaylandırma çalışmasının belirlenen sürenin dolması sebebiyle bir sonraki çalışma programına bırakılması uygun görülmüştür.

Dosider gelişmelerinden haberdar olmak için abone olun!