Skip to content Skip to footer

Enerji Verimliliği Strateji Belgesi 2012-2023

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı koordinatörlüğünde kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının katılımları ile hazırlanan "Enerji Verimliliği Strateji Belgesi 2012-2023"nin kabulüne karar verilmiş ve 25 Şubat 2012 tarih ve 28215 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak, yürürlüğe girmiştir.

"Enerji Verimliliği Strateji Belgesi 2012-2023", Enerji Verimliliği Kanunu, BEP Yönetmeliği vb. gibi  Üyelerimizin faaliyetlerini yakından ilgilendiren hususlarda yapılacak değişikliklerin ne şekilde olacağını, hangi kurum tarafından ne şekilde yapılacağını tanımlayan hükümleri içermesi nedeniyle  önem taşımaktadır.


EkEnerji Verimliliği Strateji Belgesi 2012-2023

Dosider gelişmelerinden haberdar olmak için abone olun!