Skip to content Skip to footer

“Gaz Piyasasında Standardizasyon ve Piyasa Gözetimi” Konulu Panel Gerçekleştirdi.

DOSİDER, GAZBİR ve İGDAŞ “Gaz Piyasasında Standardizasyon ve Piyasa Gözetimi” Konulu Panel Gerçekleştirdi.

DOSİDER, GAZBİR ve İGDAŞ tarafından organize edilen, “Gaz Piyasasında Standardizasyon ve Piyasa Gözetimi" paneli, 23 Haziran’da gerçekleştirildi. GAZBİR, EPDK, TSE, TÜRKAK ve Sanayi Bakanlığı yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilen panelde gaz sektöründe standardizasyon, piyasa gözetimi ve bunlara ilişkin sorunlar tartışıldı.

23 Haziran 2011 tarihinde, İGDAŞ Sosyal Tesisleri’ nde yapılan, gaz piyasasında standardizasyon, piyasa gözetimi ve bunlara ilişkin sorunların tartışıldığı panelde, İGDAŞ Genel Müdürü Bilal ASLAN, DOSİDER Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Celalettin ÇELİK,  GAZBİR Yönetim Kurulu Üyesi ve Teknik Kurul Başkanı Yaşar ASLAN , Sanayi  ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Bayram TEMEL  konuşma yaptılar. Sanayi Bakanlığı’ndan Abdullah KARAHAN, TSE’den Ali BENGİ, TÜRKAK’ dan Gökhan BİRBİL,  MEYER’ den Gürak GÜLTEKİN,  GAZBİR’ den Mustafa Ali AKMAN ise sektörün genel durumu, sorunları, yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi içeren sunumlar yaptılar. Derneğimiz adına,  ‘’ Gaz Yakan Cihazların Türkiye’ de Kullanımı ve Yaşanan Sorunlar’’ konulu sunumu, Genel Kurul üyemiz Sn. Sait KORKMAZ gerçekleştirmiştir. 

Yönetim Kurulu Başkanımız Dr. Celalettin ÇELİK’ in açılış konuşmasından bir bölüm : “Üzerimize düşen görevleri yapmaya hazırız”

Gelişen bir sektörün farklı konumlardaki oyuncuları olarak belirli bir diyalog ortamında sorunları konuşup, çözmek ve değerlendirme yapmak gerektiğine vurgu yapan  DOSİDER Başkanı Dr. Celalettin ÇELİK; “Bugün Avrupa’nın önde gelen doğalgaz piyasası durumuna gelmiş bulunmaktayız. Yakın gelecekte de bu ivmenin artacağı görülüyor. Bu ortamı oluşturan tüm unsurlara bu sağlıklı gelişimin devam etmesi konusunda görevler düşüyor. DOSİDER olarak biz de sektörü geliştirmeye yönelik üzerimize düşen görevleri üstlenmeye ve bunu da sonuçlandırmaya hazırız” dedi. 

Genel Kurul üyemiz Sait KORKMAZ tarafından yapılan sunumdan kısa bilgiler: “Türkiye’de ortak bir iç tesisat şartnamesi oluşturulmalıdır ve biz bu çalışmada yer almak istiyoruz”

DOSİDER adına konuşan Sait ORKMAZ ise, gaz yakan cihazlara ait yönetmelikler ile tüm Türkiye’de ortak bir iç tesisat şartnamesi oluşumu ve kullanımının sağlanmasının sektör açısından önemli bir konu olduğunu, gerekli katkı ve çalışmaların her safhasında yer almak istediklerini aktardı. KORKMAZ şunları söyledi: “Türkiye’de değişim pazarı ile ilgili gaz firmalarının farklı uygulamaları, kaskad baca bağlantıları ile ilgili gaz firmalarının farklı uygulamaları, sistem sertifikasına sahip cihazlardan dahi baca hesaplarının istenmesi gibi örnekler yaşanan sorunların nedenleridir. TSE belgelendirme ücretleri gerçekten yüksek olup daha düşük seviyelere çekilmelidir. TSE tarafından belgelendirme fiyat listelerinin yayınlanarak deklare edilmesi ve böylece ilgili ürünün belgelendirmesinde firmaların bütçelendirme yapabilmesi sağlanmalıdır. Belgelendirme kapsamındaki tüm ürünlerin proje onaylarının TSE tarafından yapılması ve onaylı nüshalarının firmalara verilmesi uygun olacaktır”. 

Dosider gelişmelerinden haberdar olmak için abone olun!