Skip to content Skip to footer

Gelecek Vizyonu, Strateji ve Eylem Planı Hazırlama Projemizin Final Çalıştayını Gerçekleştirdik!

İklim değişimi, teknolojik değişikler gibi dönüşümler karşısında derneğimizin sektör kapsamını yeniden tanımlamak, gelecek vizyonunu küresel eğilimler ışığında şekillendirmek ve bu vizyona uygun bir strateji ve eylem planı hazırlayarak yol haritası oluşturmak amacıyla başladığımız “Gelecek Vizyonu, Strateji ve Eylem Planı Hazırlama Projesi” çalışmamız kapsamında Dünyadaki gelişmeler, sektörümüzün beklentileri, üyelerimizin gelecek vizyonuna ilişkin görüş ve önerileri doğrultusunda bir dizi faaliyet planlanmış, çeşitli anket çalışmaları, paydaş çalıştayı, saha / üye ziyaretleri gibi aksiyonlar gerçekleştirilmiştir.

Gelecek vizyonu, strateji ve eylem planına nihai şeklini vermek amacıyla çalışmamızın final çalıştayı 4 Ekim 2022 Salı günü Cemile Sultan Korusunda üyelerimizin yoğun katılımı ve ilgisi ile gerçekleştirilmiş, çalıştay sonucunda Ekim ayı içerisinde projenin tamamlanması hedeflenmiştir.

Dosider gelişmelerinden haberdar olmak için abone olun!