Skip to content Skip to footer

Doğal Gazın Lider İşbirliği

DOSİDER (Doğal Gaz Cihazları Sanayicileri ve İşadamları Derneği) 1993 yılında kurulmuştur. Doğal gaz sektörü içinde üyeler arasında işbirliği, dayanışma ve yardımlaşma ortamının oluşturulması, ortak sorunların çözüme ulaştırılmasının sağlanması, kullanıcıların standartlara uygun kaliteli hizmet ve malzeme almalarının temini ile bu konularda istismarın oluşmaması için gerekli tedbirlerin alınması konularını kendine amaç edinmiştir.

Vizyon

Sürdürülebilir iş dünyasının lideri olmak.

Misyon

Üyelerimize işbirliği ve gelişim fırsatları sunmak.

Değerler

Dürüstlük, saygı ve toplumsal sorumlulukla değer katmak.
Businessman holding red dart push on target. Business strategy planning success target goals. Business development concept

Adil Doğal Gaz Rekabeti

Haksızlığa Karşı Eşit Koşullar, Adil Rekabet

Adil Doğal Gaz Rekabeti

Haksızlığa Karşı Eşit Koşullar, Adil Rekabet

Amaç ve Faaliyetler

01. Ülkemiz doğal gaz sektöründe haksız rekabet yapılmasını önlemek
02. Uygulamada proje, malzeme ve işçilik standardizasyonunu sağlamak
03. Doğal gaz sektörünün gelişmesini sağlamak amacıyla; yasa, nizamname, şartname, kararname, standart vb. hazırlanmasına katkıda bulunmak
04. Üretimde uluslararası standartlara uyulmasını sağlamak,
05. Üretimde uluslararası standartlara uyulmasını sağlamak, Doğal gaz temini, dağıtımı, kullanımı ve tüketimi ile ilgili tüm kamu ve özel kuruluşların işbirliği hususunda zemin oluşturmak amaçları doğrultusunda çalışmalarını sürdürmekte ve Türk Doğal Gaz Sektörü'nün yerli ve yabancı en önemli sanayi ve ticari kuruluşlarını bünyesinde bulundurmaktadır.

İş Birlikteliklerimiz

İş Birlikteliklerimiz

Başlıca Etkinlikler

Derneğimizin bugüne kadar gerçekleştirdiği başlıca etkinlikleri aşağıdaki gibi özetleyebiliriz;

01. Doğal gaz iç tesisat, tasarım ve uygulama konuları ile ilgili şartnamelerin düzenlenmesi ve yetkili kurum ve kuruluşlara önerilmesi konularında çalışmalar gerçekleştirilmektedir.
02. EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu), BOTAŞ, TSE, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, GAZBİR (Gaz Dağıtıcıları Birliği Derneği), İGDAŞ, ESGAZ, BURSAGAZ, GAZDAŞ, İZGAZ gibi gaz dağıtım kuruluşları ile üyelerimiz arasında iletişim kurularak; sektör sorunlarının çözümlenmesi ve sektörün gelişmesi yönünde çalışmalar yapılmaktadır.
03. Doğal gaz kullanımı, doğal gaz cihazlarının özellikleri, uygulama esasları vb. konularda, doğal gaz kullanımına geçmiş veya geçmek üzere olan merkezlerimizde toplantılar düzenlenerek; tüketiciyi bilgilendirme platformları oluşturmaya yönelik faaliyetlerde bulunulmaktadır.
04. Özellikle sektörümüzü yakından ilgilendiren ve üye firmalarımız çalışmalarına katkıda bulunabilecek yasal düzenlemeler ile ilgili, yetkili kurumlar ile temasa geçilerek üye firmalarımız çalışanlarına yönelik bilgilendirme toplantıları düzenlenmektedir.Gaz dağıtım kuruluşlarının doğal gazın yaygınlaşmasına yönelik düzenledikleri kampanyalara destek verilmekte, düzenledikleri kampanyalarda çekilişle dağıtılmak üzere kombiler hediye edilmektedir.
05. Doğal gaz ile ilgili yerel fuarlara katılım sağlanmaktadır.
06. Tüketici Bilgilendirme Kataloğu gibi yayınlar hazırlanarak, tüm tüketicilere ücretsiz dağıtılmaktadır.
07. Yerel radyo ve televizyonlarda yayınlanan reklamlar aracılığıyla, doğal gaz kullanımının avantajları tüketicilere aktarılmaya çalışılmaktadır.

Dosider gelişmelerinden haberdar olmak için abone olun!