Skip to content Skip to footer

Genellikle ısınma kontrolünün %100 bireysel yapılmak istendiği durumlarda, yakıt gideri paylaşımının sorun olduğu binalarda kombi gibi bireysel ısınma sisteminin kullanımı avantajlı olabilmektedir. Buna karşılık merkezi sistemler de düşük toplam ilk yatırım maliyeti ile uygun çözümler sunabilmektedir.

Her iki sistemde de teknolojik ve yüksek verimli cihazlar satılmaktadır.

634 sayılı kat mülkiyeti kanunun 42.maddesinin 4. ve 5. fıkraları tekrar tanımlanmıştır. İlgili maddeye göre, “Kat maliklerinden birinin isteği üzerine ısı yalıtımı, ısıtma sisteminin yakıt dönüşümü ve ısıtma sisteminin merkezi sistemden ferdi sisteme, ferdi sistemden merkezi sisteme dönüştürülmesi, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu (%51 ve üzeri) ile verilecek karara bağlıdır. Ancak toplam inşaat alanı 2000 m² ve üzeri olan binalarda (mevcut veya yeni bina ayırımı yoktur) merkezi ısıtma sisteminin ferdi ısıtma sistemine dönüştürülmesi, kat malikleri sayı ve arsa payı olarak oybirliği (%100) ile verilecek karar üzerine yapılır.” Bu madde ile belirtildiği üzere tüketiciler kullandıkları veya kullanacakları ısıtma çözümlerini kat malikleri sayı ve arsa payı olarak oybirliğinin sağlanması durumunda kendileri belirleyebilirler.

Neden doğalgaz?

Nasıl Yapılacak?

  • Şehrinizde bulunan gaz şirketinin (BAŞKENTGAZ, İGDAŞ, ESGAZ, BURSAGAZ, İZGAZ, AGDAŞ gibi) yetki vermiş olduğu bayilerden birine gidilerek, proje ve etüt çalışması yaptırılır.
  • Abonelik işlemi sırasında katılım payı ve güvence bedeli, belirtilecek banka hesabına yatırılır.
  • Merkezi sistem ile doğal gaza geçilecek ise sadece kazan dairesinde dönüşüm işlemi olur.
  • Ayrıca apartman dairelerindeki mutfak ocaklarında ve/veya şofbenlerinde doğal gaz kullanımı istenirse ortak kolon tesisatı ile daire içi doğal gaz tesisatlarının da yapımı gerekir. Bunun için de ayrı bir karar alınıp, ortak kolon hattı çektirilmesi gerekir.

Dosider gelişmelerinden haberdar olmak için abone olun!