Skip to content Skip to footer

Yönetim Kurulu Başkanımız Ömer Cihad Vardan’ın, sektörel basında yayımlanan “Keşfedilen Doğal Gaz Sahası” ve Sektörümüz Hakkındaki Değerlendirmeleri

Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın yönetiminde arama faaliyetleri yürüten Fatih sondaj gemimizin Karadeniz’de bulduğu doğal gaz rezervinin müjdesiyle gururlandık. Yapılan çalışmalar sonucunda 2.100 metre derinlikte 320 milyar metreküplük doğal gaz rezervi keşfedildiği açıklandı. Daha da derinlere inilerek aynı alanda ya da başka kuyularda yeni keşiflerin de olabileceğini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Fatih Dönmez’in açıklamalarından mutlulukla öğrendik.

Öncelikle bu rezervin bugüne kadar ülkemizde bulunan en büyük rezervi olduğunu belirtmemiz lazım. Doğal gaz gibi çevreci ve temiz bir enerji kaynağının kendi sondaj faaliyetlerimizle bulunmasının, hem enerji fiyatlarına olumlu etki yapacağını, hem de zaman içinde Ülkemizin enerjide dışa bağımlılığını azaltarak ülke ekonomisinin büyümesine katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Zira, 80’li yılların sonlarından itibaren doğal gaz kullanmaya başlayan ve bugün ülkemizin tüm illerinde hem ısınma, hem de proses amaçlı olarak kullanılan doğal gaz artık vazgeçilmezlerimiz arasındadır.

Bilindiği üzere bu vazgeçilmez hale gelen enerji kaynağını ülkemiz, uzun dönemli kontratlarla hem komşularımızdan, hem de uzak ülkelerden ithalat yoluyla sağlamaktadır. 2021-2026 döneminde yaklaşık 30 milyar metreküp doğal gazın teminine yönelik kontrat süresinin sona ereceğini düşündüğümüzde, keşfedilen doğal gaz sahasının yeni kontratlar, anlaşmalar için pazarlık gücümüzü arttıracağı kanaatindeyiz. Aynı zamanda ülkemizde sanayi, konut, enerji ve diğer sektörlerin önemli bir girdisi olan enerji maliyetlerini de olumlu etkileyeceği beklentisi içindeyiz.

Şöyle bir hatırlamak gerekirse, GAZBİR verilerine göre ülkemizde son 5 yıl doğal gaz tüketimi ortalaması 45,3 milyar metreküp seviyesinde gerçekleşmiştir. 2019 yılında doğal gazın %32,6’sı konutlarda, %27,8’i sanayide, %29,6’sı santraller ve enerjide, %10 hizmetler sektörlerinde tüketilmiştir. 2019 yılı sonu itibari ile ülkemizin 81 vilayet ve 550 yerleşim bölgesinde, yaklaşık 16 milyon beş yüz bin abone ile doğal gaz kullanmaktayız. Bu hacme ulaşan doğal gaz tüketiminin aksamaması için, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız olumlu/olumsuz tüm senaryoları değerlendirerek oluşturduğu strateji ve planlar ile doğal gaz temin kaynaklarımızı çeşitlendirmiştir. Doğal gazı likit halde getirip, sonrasında gazlaştırarak kullanıma sunan tesisler kurulması, Tuz gölü altında ve Trakya’da yer altı doğal gaz stok sahaları oluşturulma projeleri ile önemli çalışmalar yapılmıştır.

Ve şimdi de enerjide bağımsızlığımızın ilk adımı olarak tarihteki yerini alacak olan doğal gaz rezervi keşfi…

Bu rezerv ile daha sonra keşfedilmesi muhtemel diğer rezervlerin çıkarılmaya başlanmasının ve bu kapsamda yapılacak tüm yatırımların ülke ekonomimiz adına oldukça önemli olduğuna inanıyoruz.

Sadece doğal gaz sektörünün önemli bir parçası olan biz DOSİDER ve üyeleri için değil, aynı zamanda Türkiye’de yaşayan tüm insanları olumlu etkileyecek olan böylesi önemli çalışmalarda emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyor, ülkemiz için hayırlı olmasını diliyoruz.

31.08.2020

Ömer Cihad Vardan
DOSİDER Yönetim Kurulu Başkanı

  • Doğalgaz Dergisi’nde yayımlanan haber linki
  • Enerji ve Tesisat Sektörel Haber ve Tanıtım Portalı’nda yayımlanan haber linki
  • Dosider gelişmelerinden haberdar olmak için abone olun!